UROMEDICA.MK

Project Description

Д-р Горан Деримачковски

Лекар уролог специjалист во Клиника Хил.
Работен стаж:09.2013 -, уролог – консултант во Многупрофилна клиника за современо лечење и профилактика „Хил Клиник”. гр.Софија, Р.Бугарија
11.2014 -, уролог – консултант во МБАЛ „Токуда” гр. Софиja, Р.Бугарија
05.2013 -,  уролог – консултант во Медицински центар и МБАЛ (Многупрофилна болница за активно лечење) “Света Софија”, гр.Софија, Р.Бугарија
01.200801.2013, лекар, специјализант по урологија во клиниката по урологија на УМБАЛ (Универзитетска многупрофилна болница за активно лечење) “Александровска”,
Софија, Бугарија
02.2013 09.2014, ординатор, специјалист по урологија во клиниката по урологија на УМБАЛ (Универзитетска многупрофилна болница за активно лечење) “Александровска”, Софија, Бугарија
01.2010 04.2013, матичен лекар (GP) во Медицински центар “Света Софија” Софија,Бугарија
03.2008 09.2009матичен лекар (GP) во Медицински центар ”Превент”, Софија, Бугарија

Visit awesome website and explore more!

UROMEDICA.MK